Biały wywiad – odsłona 3
Data: 01-12-2004 o godz. 08:00:00
Temat: Samorząd


Na zlecenie serwisu Różan.net, przeanalizowano pod kątem dopłat z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) budżet Gminy Różan na rok 2004.Ciekawym dokumentem w tym zakresie jest również „Plan rozwoju lokalnego Gminy Różan 2004 – 2006”. W planie finansowym (pkt. VI tego dokumentu) kolumna „Źródła finansowania” informuje nas, skąd będą pochodziły finanse na realizację poszczególnych projektów. Prawie w połowie przypadków jedynym źródłem finansowania jest budżet gminy w pozostałych przypadkach budżet gminy występuje w zestawieniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) oraz środkami strukturalnymi Unii Europejskiej. Zapis taki bardzo ładnie wygląda, jednak nic z niego nie wynika. W roku 2004 jak już była mowa w innych artykułach środków żadnych nie pozyskano. Daje się również zauważyć pewna niekonsekwencja kolumna „Nakłady poniesione w poszczególnych latach” – rok 2004 nie odpowiada wydatkom wynikającym z Załącznika Nr 3 do uchwały nr VII/93/2004 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 31 sierpnia 2004 r.

Mając nadzieję, że sytuacja z tego roku nie powtórzy się w roku przyszłym podpowiadamy gdzie szukać pomocy w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Poniższe zestawienie na pierwszej pozycji wymienia projekt realizowany przez Gminę Różan, na kolejnej natomiast podobny projekt dofinansowany w tym roku.

 • Budowa wodociąg. wiejskich – podobne projekty dofinansowane w tym roku z EFRR – Budowa sieci wodociągowej w północnej części gminy Zwoleń - Gmina Zwoleń, Zwiększenie potencjału inwestycyjnego regionu - rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Józefowie - Miasto Józefów, Budowa sieci wodociągowej w zachodniej części Gminy Nieporęt - Gmina Nieporęt, II etap budowy sieci wodociągowej w miejscowości Chajęty - Gmina Dąbrówka,
 • Aktual. dok. na bud. zbior. reten i wyk. grunt – podobne projekty dofinansowane w tym roku z EFRR – można projet ten potraktować jako zwiększenie potencjału inwestycyjnego regionu, czyli projekt Zwiększenie potencjału inwestycyjnego regionu - rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Józefowie - Miasto Józefów,
 • Wyk. odw. i bud. hydrof. we wsi Dzbądz – podobne projekty dofinansowane w tym roku z EFRR – Budowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Dąbrówka - Gmina Dąbrówka,
 • Wykon. odwiert. studz. we wsi Załęże Sędzięta – podobne projekty dofinansowane w tym roku z EFRR – patrz punkty poprzednie,
 • Budowa kanalizacji i wodociągów w mieście – podobne projekty dofinansowane w tym roku z EFRR – patrz punkty poprzednie,
 • Przeb. drogi we wsi Mroczki Remb. – Dzbądz – podobne projekty dofinansowane w tym roku z EFRR – Przebudowa drogi gminnej nr 0726037 Zaborowo – Stachowo -Gmina Naruszewo, Powiat Płoński - Wójt Gminy Naruszewo, Modernizacja drogi powiatowej nr 28567 Miąse - Kury gm. Tłuszcz, pow. Wołomiński - Powiat Wołomiński, Przebudowa drogi gminnej Aleksandrów - Nowa Wieś, Gmina Rybno, Powiat Sochaczewski - Wójt Gminy Rybno,
 • Przeb. drogi Prycanowo – Szygi – podobne projekty dofinansowane w tym roku z EFRR – patrz punkty poprzednie,
 • Przeb. drogi Załupie – Chrzanowo – podobne projekty dofinansowane w tym roku z EFRR – patrz punkty poprzednie,
 • Bud. ulic na osiedlu „Polna” – podobne projekty dofinansowane w tym roku z EFRR – patrz punkty poprzednie,
 • Asfalt. ulic na os. „za cmentarzem” – podobne projekty dofinansowane w tym roku z EFRR – patrz punkty poprzednie,
 • Bud. chod. na osied. „za cmentarzem” – podobne projekty dofinansowane w tym roku z EFRR – patrz punkty poprzednie
 • Przebud. ul. Mostowej – podobne projekty dofinansowane w tym roku z EFRR – patrz punkty poprzednie,
 • Modernizacja oczyszczalni - podobne projekty dofinansowane w tym roku z EFRR – Budowa pompowni ścieków P-8 w Nieporęcie wraz z przewodami tłocznymi pod Kanałem Żerańskim - Gmina Nieporęt, Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrówka - Gmina Dąbrówka,
 • Podłączenie 4-tej studni do magistrali - podobne projekty dofinansowane w tym roku z EFRR – Przebudowa i modernizacja stacji wodociągowej w Pokrytkach - Gmina Strzegowo,
 • Wymiana dachu bud. Szkoły Podstawowej - projekty dofinansowane w tym roku z EFRR – Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 7 w Żyrardowie - Miasto Żyrardów, Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 6 w Żyrardowie - Miasto Żyrardów, Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej Nr 4 w Żyrardowie - Miasto Żyrardów,
 • Termomod. przedszkola - podobne projekty dofinansowane w tym roku z EFRR – patrz punkt poprzedni,
 • Dociepl. bud. kom. W-wska 3 - podobne projekty dofinansowane w tym roku z EFRR – patrz punkt poprzedni,
 • Budowa świetlicy we wsi Dzbądz - podobne projekty dofinansowane w tym roku z EFRR – Budowa hali sportowej wraz z rozbudową Gimnazjum w Teresinie - Gmina Teresin, Budowa Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Przysusze - Powiat Przysuski, Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzanowie - Gmina Radzanów, Budowa Hali Sportowej z zapleczem, przy Zespole Szkół Gminnych w Baranowie - Gmina Baranów, Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku - Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, Budowa Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 20 przy ul. Malenickiej 29 w Radomiu - Gmina Miasta Radom, Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr2 w Sokołowie Podlaskim - Miasto Sokołów Podlaski, Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Latowiczu - Gmina Latowicz,
 • Budow. oświetlenia ulicznego,
 • Bud. kładki na rzece Różnicy,
 • Zakup sam. gaśnicz. dla OSP Różan,
 • Zakup komputera.

  J-23 • Artykuł jest z Moje miasto Różan
  http://www.rozan.net

  Adres tego artykułu to:
  http://www.rozan.net/modules.php?name=News&file=article&sid=27