Witaj w Moje miasto Różan ,  Czekamy na Ciebie
 Szukaj
Tematy
Witam w serwisie Moje miasto Różan

Różan.net

[ Login ] +++ [ Archiwum ] +++ [ Statystyki ]  
Początek Artykuł Mapa Tematy Strony Linki Poleć nas Galeria Ankiety Pliki

 Spis treści

· Strona główna
· Ankiety
· Archiwum artykułów
· Artykuły
· Ciekawe linki
· Galeria
· Szukaj
· Tematy
· Top


 Warto przeczytać

· Adresy, kontakty - firmy i instytucje użyteczności publicznej Gminy Różan
· Adresy, kontakty - Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim
· Adresy, kontakty - Urzędy gmin Powiatu Makowskiego
· Warunki naturalne
· Przyroda
· O historii ogólnie
· Obiekty historyczne
· Mapa
· Fragmenty Instrukcji Saperskiej
· Różan w wojnie obronnej 1939 r. - cz. 1
· Różan w wojnie obronnej 1939 r. - cz. 2
· Różan w wojnie obronnej 1939 r. - cz. 3
· Różan w wojnie obronnej 1939 r. - cz. 4
· Różan w wojnie obronnej 1939 r. - cz. 5
· Różan w wojnie obronnej 1939 r. - cz. 6


 Artykuły


Różan w internecie
[ Różan w internecie ]

·Nie tylko gmina w Internecie.
·Różan w internetowych encyklopediach


  
Przyroda
Opis środowiska przyrodniczego Różana i okolic.


Krajobraz w okolicach Różana urozmaicają kompleksy leśne na przedpolach miasta. Największe z nich rozciągają się na lewym brzegu Narwi, w granicach leśnictwa Jurgi. Są to uroczyska: Szczawin (o powierzchni 2408 ha) i Kaszewiec (o powierzchni 175 ha). Na pomocy przylegają doń lasy kruszewskie z malowniczo położonym jeziorem Gogol.

Rozległe uroczysko Szczawin - nazywane popularnie "Szczawiniakiem" - rozciąga się między wsiami: Białobrzegi, Dąbrówka, Ludwinowo, Jurgi i Zaorze. Biegnie tędy szosa Różan - Ostrów Mazowiecka (z zachodu na wschód), dzieląca kompleks na część północną i południową. Miejscowość Szczawin, od której upowszechniła się nazwa uroczyska, położona jest już za zwartym kompleksem leśnym, na wschód od Ludwinowa.

Od zachodu do uroczyska Szczawin przylega uroczysko Kaszewiec, graniczące z korytem Narwi. Lasy tego kompleksu odgrywają ważną rolę wodoochronną na lewym brzegu Narwi. Wśród drzewostanów dominuje sosna pospolita z domieszką dębu, olchy, brzozy, osiki, topoli. W podszycie spotkać możemy: jałowiec, kruszynę, trzmielinę, czeremchę, sporadycznie szakłak. W runie: grzyby, wrzos, borówka czernica i inne rośliny kwiatowe. Dominującym typem siedliskowym jest bór świeży, duży udział mają też siedliska boru suchego i boru mieszanego świeżego.

Wśród zwierząt występują między innymi dziki (szczególnie w drzewostanach dębowych), jelenie, sarny, borsuki. Awifaunę reprezentują: bażanty, bociany białe.

Do ciekawych fragmentów krajobrazowych w pobliżu Różana - zasługujących na ochronę - należą szczególnie dwa obszary lasów sosnowo - dębowych: Ryna w pobliżu Dąbrówki i Dębina koło Białobrzegów.

Dębina to las wodoochronny w uroczysku Kaszewiec na lewym brzegu Narwi, poniżej Różana. W drzewostanie przeważają dęby, a niektóre z nich osiągają nawet wiek około 200 lat. W podszycie występuje: jałowiec, kruszyna, trzmielina, szakłak, czeremcha, dereń. Wśród roślin tworzących runo występują między innymi: orlica, Jastrzębiec, przetacznik, konwalia. Jest to naturalne żerowisko dzików. W okresie jesiennym watahy tych leśnych zwierząt podążają z całego obszaru leśnictwa Jurgi w celu odbycia żeru.

W otoczeniu Dębiny występują malownicze fragmenty nadnarwiańskiego krajobrazu: starorzecze z bujną roślinnością przybrzeżną, wysoki piaszczysty brzeg podmywany wodę, kępy w korycie rzeki. Na zachód po drugiej stronie wody, wysoka krawędź erozyjna prawego brzegu Narwi. Na zachód od Dębiny i wsi Białobrzegi rozpościera się bagno łąkowe Biel Jurgijska (Uroczysko Szczawin). Na obrzeżu porośnięte olchą i brzozą, w części środkowej kępami łozy i innych drzew liściastych. W otoczeniu drzewostan sosnowy powyżej 140 lat. Pasma wydm osiągają ponad 100 metrów wysokości nad poziom morza.

Wymieniony wyżej las mieszany Ryna położony jest w północnej części uroczyska Szczawin na wydmowym terenie falistym osiągającym wysokość 111 metrów nad poziom morza. W drzewostanie (dęby około 200 lat) i sosny (ponad 150 lat). Podszył stanowią następujące gatunki: trzmielina, leszczyna, jałowiec, kruszyna. Wśród roślin zielnych występują: przylaszczka, konwalia, fiołek, orlica.

Na wschodnich peryferiach uroczyska Szczawin ciągnie się pasmo wzgórz wydmowych. Najwyższym wzniesieniem jest Kamienna Góra (110 metrów wysokości), na którą wspina się szosa Różan - Ostrów Mazowiecka.

Kilka kompleksów leśnych wyrasta na zachodnich przedpolach Różana w okolicach Podborza, Prycanowa i Załuzia. Na południe od Załuzia ciągną się lasy w kierunku wsi Łaś i Chrzanowe, przecięte szosą warszawską (odcinek Różan - Pułtusk). Na zachód wyrasta rozległy płat Wąskiego Lasu, położony po prawej stronie szosy różańsko - makowskiej, między Perzanowem, Tłuszczem, Smrockiem i Chylinami.

Na południe od Wąskiego Lasu, już w dolinie Narwi, krajobraz urozmaica Las Krasieniak, ciągnący się na zachód od Świętej Rozalii aż do rzeki Orzyc pod Magnuszewem. W kompleksie tym znajduje się kościół pod wezwaniem św. Rozalii, drewniany z XVIII wieku. W otoczeniu zespół 42 dębów szypułkowych - pomników przyrody. Dąb będący pomnikiem przyrody znajduje się również w lasach uroczyska Kaszewiec.

W Narwi jako jedynej rzece w Polsce sporadycznie można spotkać jesiotry - będące w Polsce pod całkowitą ochroną. Warto przypomnieć, że w 1962 roku wyłowiono koło Pułtuska okaz, który ważył 200 kilogramów i liczył 3 metry długości. Został on potrącony przez śrubę okrętową. Inne gatunki ryb żyjących w Narwi to: boleń, krąp, leszcz, ukleja, jelec, jaź, kleń, płoć, świnka, okoń, szczupak, węgorz, miętus, sum.

W starorzeczach Narwi spotkać jeszcze możemy misternie wykonane gniazda remiza, zwisające nad lustrem wody na pojedynczych gałązkach wierzbowych. Remiz jako gatunek podlega ochronie, nie wolno także niszczyć jego gniazd.

Wśród roślinności wodnej przeważa: moczarka kanadyjska, strzałka wodna, rogatek, rdestnica, grzybień biały, grążel żółty, sitowie (spotykane najczęściej w starorzeczach).

Narew i jej dolina została uznana w 1971 roku za obszar chronionego krajobrazu.

Parków miejskich jest w Różanie dwa (do niedawna był jeszcze jeden przy trasie Różan - Ostrołęka, ale przeznaczono go pod zabudowę usługową, z roślin pozostało tylko sześć cisów wysokości około 3 metry każdy i okalający park żywopłot; na obrzeżach tego parku jeszcze w latach osiemdziesiątych stał Urząd Miasta i Gminy Różan) jeden położony jest centralnie w rynku, jego powierzchnia jest niewielka, można ją szacować na około 1,5 hektara. Różnorodność flory styczna też nie jest imponująca spotkać tam możemy osobniki świerka srebrzystego, sumaka octowca, plątana klonolistnego, jałowca sabina i ozdobnych odmian jabłoni oczywiście największą powierzchnię zajmują trawniki. Całość otoczona jest żywopłotem z ligustra pospolitego. Drugi park znajduje się przy kościele parafialnym. Do niedawna było to miejsce strasznie zaniedbane, ale siostry zakonne, przy pomocy mieszkańców gminy zdołały uporządkować to miejsce, stwarzając wspaniały punkt widokowy na Narew i jej otoczenie. Oprócz ławek i całej struktury do wypoczynku (w postaci ścieżek, czasami bardzo stromych) zbudowany został "amfiteatr", gdzie w czasie wakacji odbywają się spotkania młodych zespołów grających muzykę sakralną. Park wyglądem przypomina naturalne zbiorowisko roślinne, można tu na przykład spotkać śliwę ałycza, bez czarny i gatunki drzewiaste jak wiąz czy klon pospolity.

Po za parkami na terenie miasta przy każdej ulicy występują zadrzewienia, tworzą je takie gatunki jak: lipa drobnolistna, jesion wyniosły czy jarząb pospolity, klon pospolity, spotkać też można topole kolumnowe (z uwagi na ich rozmiary Napoleon rozkazał sadzić je przy wodopojach, aby już z dużej odległości informowały jeźdźców o możliwości napojenia koni w tym miejscu, w Różanie spełniają tylko rolę ozdobną). Zadrzewienia wy stępują też po za miastem, niemal przy wszystkich drogach, tutaj zróżnicowanie gatunkowe jest mniejsze, dominują lipy i jesiony, spotkać też możemy sosnę pospolitą i topole. Pielęgnowaniem zadrzewień i parku zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Różanie.

Największym zagrożeniem dla przyrody są sami ludzie. Przez pewien okres gdy weszła w życie "Ustawa o lasach", brak było nadzoru nad lasami prywatnymi. Spowodowane to było niezdecydowaniem i opieszałością urzędów rejonowych w pracach nad uregulowaniami prawnymi dotyczącymi sprawowania nadzoru nad tymi obszarami przez Lasy Państwowe. W czasie tej samowoli wiele dobrze zapowiadających się drzewostanów zostało doszczętnie wyciętych. Na powierzchni pozostawały drzewa, które nie znalazły nabywcy: krzywe, niewysokie, usychające.

Piotr Pogorzelski

Prawa autorskie © Moje miasto Różan Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2003-05-21 (17692 odsłon)

[ Wróć ]
Content ©


Różan.net © 2002-2010 Piotr Pogorzelski
PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.04 sekund