Witaj w Moje miasto Różan ,  Czekamy na Ciebie
 Szukaj
Tematy
Witam w serwisie Moje miasto Różan

Różan.net

[ Login ] +++ [ Archiwum ] +++ [ Statystyki ]  
Początek Artykuł Mapa Tematy Strony Linki Poleć nas Galeria Ankiety Pliki

 Spis treści

· Strona główna
· Ankiety
· Archiwum artykułów
· Artykuły
· Ciekawe linki
· Galeria
· Szukaj
· Tematy
· Top


 Warto przeczytać

· Adresy, kontakty - firmy i instytucje użyteczności publicznej Gminy Różan
· Adresy, kontakty - Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim
· Adresy, kontakty - Urzędy gmin Powiatu Makowskiego
· Warunki naturalne
· Przyroda
· O historii ogólnie
· Obiekty historyczne
· Mapa
· Fragmenty Instrukcji Saperskiej
· Różan w wojnie obronnej 1939 r. - cz. 1
· Różan w wojnie obronnej 1939 r. - cz. 2
· Różan w wojnie obronnej 1939 r. - cz. 3
· Różan w wojnie obronnej 1939 r. - cz. 4
· Różan w wojnie obronnej 1939 r. - cz. 5
· Różan w wojnie obronnej 1939 r. - cz. 6


 Artykuły


Różan w internecie
[ Różan w internecie ]

·Nie tylko gmina w Internecie.
·Różan w internetowych encyklopediach


  
Warunki naturalne
Warunki naturalne charakterystyczne dla okolic Różana.


Gmina położona jest na obszarze północno - wschodniej Polski i zajmuje środkową część województwa ostrołęckiego. Leży na wysokim brzegu rzeki Narew na skrzyżowaniu dróg krajowych numer 60 i numer 61, międzyregionalnych Warszawa - Pojezierze Mazurskie i Białystok - Bydgoszcz. Drogi wojewódzkie to: droga Kaszewiec - Chełsty - Kruszewo (6,150 kilometra), Różan - Dzbądz - Brzuze (7 kilometrów), Załuzie - Ponikiew Wielka (3,5 kilometra), Różan - Szygi (6 kilometrów). Zależę - Głażewo (4,7 kilometra). Drogi gminne to czternaście odcinków o łącznej długości około 40 kilometrów. Drogi lokalne (miejskie) po zsumowaniu dają nam 11 kilometrów.

Meliorację przeprowadzono w gminie w 1965 roku. Zostało nią objętych osiem wiosek (wszystkich wiosek jest 17). Melioracja podstawowa dotycząca rzeki została wykonana na długości blisko 11 kilometrów (10,7 kilometra), długość melioracji szczegółowej (rowy) to 18 kilometrów (17,82 kilometra). Struktura gruntów poddanych melioracji wygląda następująco: 62% użytki rolne, 38% grunty orne.

Różan położony jest we wschodniej części Wysoczyzny Makowskiej należącej do Niziny Mazowieckiej. Wysoczyzna Makowska rozciąga się między wielkim zakolem Narwi i jej prawobrzeżnymi dopływami, rzeką Róż (na północy) oraz dolnym odcinkiem Orzyca (na zachodzie). Na północy graniczy z Równiną Kurpiowską (powyżej ujścia rzeki Róż), od wschodu i od południa z dolną dolnej Narwi, do której przylega Międzyrzecze Łomżyńskie z Puszczą Białą w widłach Narwi i Bugu, a od zachodu z Wysoczyzna Ciechanowską.

Wysoczyznę polodowcową w okolicach miasta pokrywają piaski różnoziarniste i głazy narzutowe leżące na glinie zwałowej. Falistą powierzchnię moreny dennej wznoszącą się ponad 110 metrów nad poziom morza urozmaicają wzniesienia moren czołowych. Największe z nich osiąga 132 metry. Jest to Góra Czubatka położona po prawej stronie szosy Różan - Pułtusk, na południowo zachodniej granicy miasta. W Paulinowie (na południe) krawędĄ nadnarwiańska osiąga 122 metry, a Krzyżewskie Góry - położone nieco dalej od Różana dochodzą do 171 metrów nad poziom morza.

Pod względem geobotanicznym omawiany obszar zaliczany jest do Krainy Mazowieckiej (Okręg Północnomazowiecki), która w okolicach Różana (na północ) przylega do krainy Mazursko - Kurpiowskiej (Okręg Kurpiowsko - Piski). Granica między tymi krainami, biegnąca od okolic wsi Młynarze do okolic wsi Krasnosielc (na północny zachód), jest granicą dwóch działów geobotanicznych: Bałtyckiego i Północnego.

Różan z okolicami należy do wschodniej (podlaskiej) dzielnicy rolniczo - klimatycznej charakteryzującej się cechami klimatu kontynentalnego. Według wstępnych ocen występują tu pewne cechy klimatu górskiego.

Narew i jej dolina dzięki swoim walorom krajobrazowym, przyrodniczym i klimatycznym, intensywnie wykorzystywana jest jako teren wypoczynkowy, została uznana w 1971 roku za obszar chronionego krajobrazu.

Malowniczym elementem krajobrazu doliny Narwi są odnogi i jeziora pochodzenia rzecznego o podłużnym, często wygiętym kształcie. Starorzecza te wyznaczają dawny bieg Narwi i nazywane są przez miejscową ludność "narwiskami". Na lewym brzegu z Narwią łączą się w pobliżu Różana dwie półkoliste odnogi: Jezioro Nowe i Zimna Woda. Podobny układ mają dwie bezimienne odnogi poniżej Różana, pod Białobrzegami i koło wsi Dzbądzek. W okolicach tych znajdziemy również wiele "oczek" - jezior pochodzenia polodowcowego. Znacznie większy kompleks jezior starorzecznych występuje wśród łąk położonych na południowy zachód od Różana, między Bindużką a ujściem Orzyca do Narwi. Najbardziej malownicza - z licznymi meandrami i odnogami - jest Stara Narew (prawy dopływ Narwi), wypływająca z okolic wsi Czemiawy i lasu Przedborowo. Starorzecze to obmywa Sitno i Sielc Stary. Z okolic Czerniaw wypływa także Stara woda, płynąca w kierunku przeciwnym do Starej Narwi, to znaczy na wschód.

W skład gminy wchodzi miasto Różan i siedemnaście sołectw: Chełsty, Chrzczonki, Dąbrówka, Dyszobaba, Dzbądz, Kaszewiec, Miłony, Mroczki Rębiszewo, Podborze, Prycanowo, Szygi, Załęże Eliasze, Załęże Gartki, Załęże Sędzięta, Załuzie i Zwady Ponikiew.

Ciekawe położenie geograficzne oraz specyficzny klimat przyczyniły się do rozwoju budownictwa letniskowego na terenie gminy, głównie indywidualnego w następujących wioskach: Dyszobaba, Chełsty, Kaszewiec, Dzbądz. Obecnie jest około 550 działek rekreacyjnych i liczba ta stale rośnie.

Ogólna powierzchnia gminy wynosi 8410 hektarów, w tym:
- miasto - 667 ha,
- wieś - 7743 ha.

Powierzchnia użytków rolnych zajmuje 54,28% powierzchni ogólnej, natomiast lasy zajmują 28,57% powierzchni ogólnej.

Liczba gospodarstw rolnych to 585. Średnia wielkość gospodarstwa około 11 hektarów. Gęstość zaludnienia - 63 na kilometr kwadratowy. W rolnictwie i leśnictwie zatrudnionych jest około 65% ludności.

Dane statystyczne co do kategorii użytkowania gruntów dla miasta są dokładniejsze i przedstawiają się następująco:
- miasto - 667 ha,
- grunty orne - 318 ha,
- lasy - 66 ha,
- sady - 10 ha,
- wody - 51 ha,
- łąki - 18 ha,
- pastwiska - 40 ha,
- nieużytki - 10 ha,
- inne grunty - 153 ha.

Piotr Pogorzelski

Prawa autorskie © Moje miasto Różan Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2003-05-21 (15586 odsłon)

[ Wróć ]
Content ©


Różan.net © 2002-2010 Piotr Pogorzelski
PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.04 sekund